Shree Ganesh Stuti – श्री गणेश स्तुति

श्लोक

ॐ गजाननं भूंतागणाधि सेवितम्, कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणम्।
उमासुतम् शोक विनाश कारकम्, नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्॥

स्तुति

गाइये गनपति जगबंदन।
संकर-सुवन भवानी नंदन ॥ 1 ॥

गाइये गनपति जगबंदन।

सिद्धि-सदन, गज बदन, बिनायक।
कृपा-सिंधु, सुंदर सब-लायक ॥ 2 ॥

गाइये गनपति जगबंदन।

मोदक-प्रिय, मुद-मंगल-दाता।
बिद्या-बारिधि, बुद्धि बिधाता ॥ 3 ॥

गाइये गनपति जगबंदन।

मांगत तुलसिदास कर जोरे।
बसहिं रामसिय मानस मोरे ॥ 4 ॥

गाइये गनपति जगबंदन।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You May Also Like